0
01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

به نام ترین سازمان های کارفرمایی، به همراه مهندسان مشاور و پیمانکار رتبه ۱ کشور، از دوره های همیار مترور استفاده می کنند.

داغ ترین ها

اگر می خواهید به نقشه خوانی، متره و صورت وضعیت نویسی سازه های فولادی مسلط شوید، این آموزش کامل را از دست ندهید.

سال هاست که متره و برآورد پنجره های UPVC یکی از مشکلات پروژه های اجرایی به شما می رود که در این آموزش مفصلا به آن پرداختیم.

یکی از دغدغه های مهندسان دفتر فنی، موضوع آنالیزبها می باشد، ما در چند مقاله قصد داریم مبانی پایه آنالیز بها را همراه با مثال های کاربردی به شما آموزش دهیم.

معمولا در تمام ساختمان ها کرسی و کرسی چینی امری اجتناب ناپذیر است، در این آموزش رایگان به متره و صورت وضعیت نویسی کرسی چینی در ساختمان های بتنی می پردازیم.

گفتگو های ویژه همیار مترور

آموزش های همیار مترور

آموزش ۰ تا ۱۰۰ و پروژه محور نقشه خوانی و متره سازه های بتنی و فولادی از پی تا شیب بندی بام.
به همراه تفسیر کامل فهرست بهای رشته ابنیه و تهیه، تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل آحاد بها

۷۵۰ دانشجو

بسته آموزش جامع دفتر فنی پروژه های عمرانی شامل دوره آموزشی متره و برآورد و دوره جامع امور پیمان ها می باشد.
از مناقصه تا عقد قرارداد، جاری شدن پیمان تا تحویل قطعی به همراه حل اختلاف و تجدید نظر در نرخ پیمان ها.

۸۷۰ دانشجو

نحوه شرکت در مناقصه و بررسی اسناد مناقصه، تفسیر شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱، پیمان های سرجمع، بیمه تامین اجتماعی و مالیات، آیین نامه تضامین معاملات دولتی، تحویل موقت، تحویل قطعی، حل اختلاف و Claim های رایج پیمان ها.

۱۲۰ دانشجو