آموزش های ویدیویی رایگان

اکتبر 19, 2019

گام سوم تا یادگیری متره و برآورد – تشخیص و تطبیق ادبیات فهرست بها ادبیات عملیات های اجرایی

قدم سوم برای یادگیری متره و برآورد - تشخیص و تطبیق ادبیات فهرست بها با...
آموزش رایگان متره و برآورد
اکتبر 19, 2019

گام دوم یادگیری متره و برآورد – متره بر پایه هندسه

قدم دوم برای یادگیری متره و برآورد - متره بر پایه هندسه سلام مهندس عزیز...
آموزش رایگان متره و برآورد
اکتبر 16, 2019

قدم اول برای یادگیری متره و برآورد – نقشه خوانی و اجرای ساختمان

قدم اول برای یادگیری متره و برآورد - نقشه خوانی و اجرای ساختمان سلام مهندس...
آموزش رایگان متره و برآورد
اکتبر 12, 2019

نقشه خوانی تای بیم یا شناژ مخفی در سقف های تیرچه بلوک

نقشه خوانی تای بیم یا شناژ مخفی در سقف های تیرچه بلوک در این آموزش...
آموزش رایگان متره و برآورد

رویداد های همیار مترور