01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

شناخت ردیف های نماچینی و آجرهای مخصوص نما

سلام مهندس عزیز، در این ویدیو با موضوعات ذیل آشنا خواهید شد؛ نماچینی چیست؟ شناخت انواع آجر و ویژگی های مربوط به آن نحوه تشخیص آجر نما و آجر غیر نما ردیف های مربوط به آجر مخصوص نما در فهرست ...
شرح ضریب عامل در فهرست بها

ضریب عامل در تجزیه بها (آنالیز بها)

به نقل از مهندس محمودرضا همیری:"ضریب عامل"، در تجزیه بهای ردیف های فهرست بها، مطالبی را براساس اطلاعاتی که از اعضای محترم کارگروه تهیه تجزیه بها در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ در سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار ...
فاقد تصویر شاخص

شناخت پوکه معدنی، صنعتی و فوم بتن

1 2 3 4