0
01732531274 (مشاوره و پشتیبانی)
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

نکاتی کلیدی از فصل عملیات تخریب

فاقد تصویر شاخص

تعریف جامع مصالح پای کار

hamyar-img-tumb (7)

آشنایی با دیاق در سازه فولادی

فاقد تصویر شاخص

نقشه خوانی Base Plate

در این ویدیو به نقشه خوانی صفحه ستون در سازه فولادی به همراه تصاویر اجرایی مربوط، آشنا خواهید شد.
1 2