0
01732531274 (مشاوره و پشتیبانی)

دوره آموزش کارشناس دفتر فنی مهندسی

دوره آموزشی کارشناس دفتر فنی مهندسی شامل 

دوره آموزش متره و برآورد و دوره جامع امور پیمان ها می باشد.


 اهم سرفصل های مهم دوره جامع آموزشی دفتر فنی، شامل نقشه خوانی سازه های بتنی و فولادی، مصالح شناسی، روش های اجرا، متره سازه های بتنی و فولادی از پی تا شیب بندی بام، تفسیر بند به بند و ردیف به ردیف فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه، چگونگی برآورد هزینه اجرای کار، چگونگی شرکت در مناقصه، نحوه ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکاران در مناقصات، نحوه تهیه و تنظیم قرارداد شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوص پیمان (تفسیر نشریه شرایط عمومی)، پیمان های سرجمع، صورت وضعیت نویسی کارکرد و تعدیل آحاد بها، تحویل موقت، تحویل قطعی، کسور قانونی قراردادها شامل بیمه و مالیات و …، حل اختلاف، دعوی و ادعاهای رایج در پیمان ها

سرمایه گذاری

2,450,000 تومان

سرمایه گذاری

2,450,000 تومان          1,450,000 تومان

دوره جامع متره برآورد

100 جلسه

(80 ساعت)

ارسال پستی

|

دوره جامع امور پیمان

50 الی 55 جلسه

(45 ساعت)

ارسال پستی

بسته دفتر فنی

نظرات هنرجویان

مصاحبه با هنرجویان

870 نفر

این دوره را خریداری کرده اند