شبکه های میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) برای پایدار سازی گود به روش نیلینگ

امتیاز :
بدون رای!

شبکه های میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) برای پایدار سازی گود به روش نیلینگ

مش ها یا شبکه های میلگرد پیش جوش ساخته شده، میلگرد هایی هستند که در کارخانه در دو جهت عمودی و افقی از طریق جوش نقطه ای بهم متصل می شوند.

عموما مش ها علی الخصوص در پایدارسازی گود به روش نیلینگ با ارتفاع 2 تا 2.2 متر و به طول 6 متر کاربرد دارند.

موضوع حائز به اهمیت این است که مش ها یا شبکه های میلگرد پیش جوش ساخته شده، دارای چشمه های 10، 15 و 20 سانتی متر بوده و به طور معمول از میلگرد نمره 8 و 10 ساخته می شوند.

در این آموزش رایگان به موضوع کاربرد مش ها در پروژه هایی اجرایی و ردیف مربوط به آن در فهرست بهای رشته ابنیه می پردازیم.

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید