تا شروع
00 روز‌
00 ساعت
00 دقیقه
00 ثانیه
منقضی شده
52 درصد تخفیف بگیر! هدیه هم بگیر... جشنواره تخفیفی همیار مترور رو از دست نده!!! (9 الی 16 اسفند ماه)
مشاهده محصولات

0
09905329004

بیش از 2500 دانـش پـذیر

تاکنون با همـیـار‌ مـتـرور متخصص شده‌اند

به نام ترین سازمان های کارفرمایی، به همراه مهندسان مشاور و پیمانکار رتبه 1 کشور، از دوره های همیار مترور استفاده می کنند.

آموزش ۰ تا ۱۰۰ و پروژه محور نقشه خوانی و متره سازه های بتنی و فولادی از پی تا شیب بندی بام.
به همراه تفسیر کامل فهرست بهای رشته ابنیه و تهیه، تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل آحاد بها

1570 دانشجو

نحوه شرکت در مناقصه و بررسی اسناد مناقصه، تفسیر شرایط عمومی پیمان 4311، پیمان های سرجمع، بیمه تامین اجتماعی و مالیات، آیین نامه تضامین معاملات دولتی، تحویل موقت، تحویل قطعی، حل اختلاف و Claim های رایج پیمان.

550 دانشجو

شامل 3 دوره ارزشمند مترور حرفه ای + نرم افزارهای متره و برآورد + امور پیمان ها (از مناقصه تا تحویل قطعی به همراه حل اختلاف و تجدید نظر در نرخ پیمان)

2423 دانشجو

شامل 2 دوره ارزشمند مترور حرفه ای + نرم افزارهای متره و برآورد

1873 دانشجو

شامل 2 دوره ارزشمند مترور حرفه ای + امور پیمان ها (از مناقصه تا تحویل قطعی به همراه حل اختلاف و تجدید نظر در نرخ پیمان)

 

2140 دانشجو

مجموعه ۲ دوره ارزشمند آموزش جامع نرم افزارهای متره و برآورد و دوره جامع امور پیمان ها

853 دانشجو

نظرات دانش پذیران ما

بی ریسک ترین سرمایه گذاری در حوزه مهندسی (گارانتی 100 درصد دوره های همیار مترور)

3

دوره آموزشی

+1000

کاربر اختصاصی

پشتیبانی آنلاین

در گروه های تلگرامی

مورد تایید

مراجع و بزرگان مهندسی

بزرگان صنعت ساخت ما را به سازمان های کارفرمایی، شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکار توصیه می کنند.

مهندس علیرضا حسین زاده (مدیر پروژه مشاور در بازنگری فهرست بهای رشته ابنیه 1398 و 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور):

رئیس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی:

 

نمونه جلسات دوره متره و برآورد

نمونه جلسات دوره امور پیمان