تفسیر و تبیین ردیف 120401 از فهرست بهای رشته ابنیه

هزینه پرکردن فضای خالی پشت کول­ ها با بتن به عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط 10 سانتی­متر، در قیمت ردیف 120401، منظور شده است.  شماره شرح واحد   120401    تهیه و…

ضریب عامل در تجزیه بها (آنالیز بها)

به نقل از مهندس محمودرضا همیری: "ضریب عامل"، در تجزیه بهای ردیف های فهرست بها، مطالبی را براساس اطلاعاتی که از اعضای محترم کارگروه تهیه تجزیه بها در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ در سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار دارم، با استحضار می رسانم. امیدوا…

مبانی پایه تجزیه بهای اقلام کار (آنالیز بها) - بخش اول

تجزیه بها یا آنالیز بها چیست؟ تجزیه بها (آنالیز بها) به زبان ساده به معنی تعیین عوامل مورد نیاز جهت انجام یک عملیات اجرایی است. تجزیه بهای اقلام کار یا آنالیز بهای اقلام کار، از چهار رکن و برحسب مورد از پنج رکن تشکیل می شود: نیروی ان…

تحلیل و بررسی بند 4 از مقدمه فصل نهم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1397

 «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن، هیچگونه پرداختی به عمل نمی آید. هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردی…

ردیف های مرتبط با انواع صفحات روکش دار گچی در فهرست بهای ابنیه (کناف)

صفحات روکش دار گچی «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» صفحات روکش دار گچی: فرآورده های متشکل از یک هسته گچی است که با ورق مقاوم پوشش داده شده و به طور مناسب به آن چسبیده تا صفحه ای مسطح تشکیل شود. لبه های طولی صفحه با کاغذ مخصوص پوش…

کلاف عرضی (کلاف دوزنده میانی) در سقف تیرچه بلوک و نحوه پرداخت آن

کلاف عرضی (کلاف دوزنده میانی)  «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» کلاف عرضی، کلاف دوزنده میانی (tie beam) به منظور تضمین انسجام سقف و عملکرد یکپارچه آن اجرا می ­شود. جهت کلاف عرضی، عمود بر تیرچه ها بوده، حداقل عرض کلاف دوزن…

شروط پرداخت اضافه بهای اجرای عملیات زیر تراز آب های زیر زمینی

ردیف هایی که به صورت اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب های زیر زمینی پیش بینی شده است، شامل هزینه کندی پیشرفت کار در محیط آب دار و تخلیه آب با تلمبه موتوری است و در صورت پرداخت، می شود که لزوم استفاده از تلمبه موتوری یا وسایل مشابه آن، به تای…

شرح تفصیلی ردیف های پایه و غیر پایه در فهرست بهای رشته ابنیه

ردیف های پایه در فهرست بهای رشته ابنیه: ردیف هایی از فهرست بها که شامل؛ شماره ردیف، شرح، واحد، بهای واحد مشخص باشند، ردیف های پایه محسوب می شوند.    همچنین در صورتی که اقلامی در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آن ها به صورت درصدی از بهای واحد ردی…

شرح تفصیلی بند 2-1 از دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه رشته ابنیه

2- روش تهیه برآورد 1-2 مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش را برای تجهیز کارگاه تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده…

آب ساب: آب ساب کردن آجر چیست؟

قبل از اینکه به مفهوم آب ساب بپردازیم، باید بدانیم زنجاب کردن آجر به چه معناست؟ زنجاب: فرآیندی که طی آن آجر را به درون آب فرو کرده تا مرطوب گردد، اما در نظر داشته باشیم که نباید کاملا اشباع گردد. حال به مفهوم آب ساب کردن آجر می پردازی…