0
09905329004 (مشاوره و پشتیبانی)
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

ابلاغ شاخص های تعدیل قطعی نیمه اول سال 1399

ابلاغ شاخص های تعدیل قطعی نیمه اول سال 1399 شاخص های تعدیل نیمه اول سال 1399 از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود تا برای پیمان های مشمول تعدیل آحاد ...
برای سایت

دانلود شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۸

دانلود شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1398طی بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره 99/142017 با موضوع شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398، شاخص ...