تفسیر و تبیین ردیف 120401 از فهرست بهای رشته ابنیه

هزینه پرکردن فضای خالی پشت کول­ ها با بتن به عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط 10 سانتی...

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی بند 4 از مقدمه فصل نهم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1397

 «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت...

ادامه مطلب

ردیف های مرتبط با انواع صفحات روکش دار گچی در فهرست بهای ابنیه (کناف)

صفحات روکش دار گچی «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» صفحات روکش دار گچی: فرآورده های متشکل از یک هسته گچی است که با ور...

ادامه مطلب

کلاف عرضی (کلاف دوزنده میانی) در سقف تیرچه بلوک و نحوه پرداخت آن

کلاف عرضی (کلاف دوزنده میانی)  «همیار مترور - دپارتمان امور فنی و قراردادها» کلاف عرضی، کلاف دوزنده میانی (tie beam) به منظور تضمین...

ادامه مطلب