استعلام در خصوص فاصله نگهدار میلگرد ( اسپیسر )

استعلام در خصوص فاصله نگهدار میلگرد ( اسپیسر ) شماره نامه: 13766 تاریخ نامه: 1389.3.12 استفاده از فاصله نگهدار جهت تعبیه میلگرد ( اسپیسر )، صرفه نظر از جنس آن، قیمت جدید است.…