0
01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

ابلاغ فهارس بها واحد پایه رشته های مختلف سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه

عنوان دانلود با لینک مستقیم
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه اسال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بها واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸ دانلود
ابلاغ فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸ دانلود
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *