نحوه محاسبه و ارائه شاخص های تعدیل | گفت و گو مشترک با مشاور و مجری سامانه ملی فهرست بها و تعدیل

اولین گفت و گوی مشترک زنده
با موضوع نشست تخصصی بررسی روش محاسبه و ارائه شاخص های تعدیل با جناب آقای مهندس محمودرضا همیری

بسیاری از همکاران همواره اشاره داشتند که شاخص های تعدیل به صورت غیرواقعی ارائه میشه، یا شاخص های تعدیل پاسخگوی تورم نیست و … به بهانه این موضوع، گفت و گوی مشترکی را در تاریخ 1399/01/22 با جناب آقای مهندس محمودرضا همیری (مدیر عامل شرکت تدکار – مشاور و مجری سامانه ملی فهرست بها و تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور) پیش بینی کرده ایم که در نوع خود اولین می باشد.
بسیاری از ابهامات در خصوص چگونگی محاسبه و ارائه شاخص های تعدیل و همچنین ابهامات بخشنامه تعدیل در این گفت و گو مورد بررسی قرار گرفت.

22 فروردین 99

نحوه محاسبه و ارائه شاخص های تعدیل | گفتگو مشترک (فیلم کامل)

تیزر گفتگو با مهندس محمودرضا همیری (مدیر عامل شرکت تدکار - مشاور و مجری سامانه ملی فهرست بها و تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور)

ویدئو کامل گفتگو با مهندس محمودرضا همیری

سبدخرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

سایدبار