نحوه ساخت و برآورد ردیف های در چوبی در فهرست بهای رشته ابنیه

امتیاز :
بدون رای!

نحوه ساخت و برآورد ردیف های در چوبی در فهرست بهای رشته ابنیه

درب های چوبی که در فهرست بها به تفکیک روش های تهیه و ساخت ردیف بندی شده اند، یکی از ارکان اصلی پروژه های اجرایی هستند.

در این آموزش رایگان در ارتباط با تهیه و ساخت درب های چوبی با توجه به ردیف های فصل نوزدهم از فهرست بهای رشته ابنیه اشاره می کنیم.

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید