متره قالب بندی سقف کامپوزیت ( مرکب )

امتیاز :
بدون رای!
سقف کامپوزیت ( مرکب )

 «همیار مترور – دپارتمان امور فنی و قراردادها»

سقف‌های کامپوزیت سقف‌هایی هستند که از ترکیب فولاد و بتن تشکیل می گردد، همچنین از برشگیر­هایی (نبشی) نیز استفاده می‌شود که این برشگیر­ها با بتن درگیری ایجاد کرده و باعث یکپارچگی بیشتر سقف می­ شوند.

ردیف مرتبط با قالب بندی سقف کامپوزیت، 050406 ( فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1397 ) می­باشد.

انواع رایج قالب بندی سقف کامپوزیت

قالب بندی همباد با قسمت تحتانی جان تیر:

جزئیات اجرایی
                 

تصاویر اجرایی

نکته: جهت متره قالب بندی سقف فوق، مساحت واقع در محدوده a تا b را مورد اندازه گیری و محاسبه قرار می­ گیرد.

قالب بندی در تراز پایین تر از قسمت تحتانی جان تیر:

جزئیات اجرایی

تصاویر اجرایی

نکته: جهت متره قالب بندی سقف فوق، مساحت واقع در محدوده a تا b را مورد اندازه گیری و محاسبه قرار می ­گیرد.

توضیحات بیشتر:

مطابق با بند 3 مقدمه فصل پنجم از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1397، در اندازه گیری قالب بندی، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می­ گیرد.

 

منابع:

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

اطلاعات و تجربیات شخصی 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید