0
01732531274 (مشاوره و پشتیبانی)

«سقف ظرفیت ردیف­ های کار جدید در قالب پروژه­ های بر پایه نشریه 4311 ابلاغ طی بخشنامه شماره 842 مورخ 1378/3/3»

«سقف ظرفیت ردیف­ های کار جدید در قالب پروژه­ های بر پایه نشریه 4311 ابلاغ طی بخشنامه شماره 842 مورخ 1378/3/3»

در صورتی که در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن ها به شرح ذیل عمل

می­گردد:

 

 

تذکر:

ماهیت دو موضوع a و b فوق هیچ تفاوتی به واسطه رفتار پیمانی (تهیه آنالیز قیمت جدید بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان) با هم ندارند.

 

 

مطابق با بند الف، ردیف 1 ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر (C1) و (C2) و مبلغ کارهای با قیمت جدید (a) و (b) علاوه بر محدودیت های مندرج در بند های فوق، نباید از %25 مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *