تفسیر و تبیین ردیف 120401 از فهرست بهای رشته ابنیه

امتیاز :
بدون رای!
  1. هزینه پرکردن فضای خالی پشت کول­ ها با بتن به عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط 10 سانتی­متر، در قیمت ردیف 120401، منظور شده است.
 شماره شرح واحد
 

120401

 

 تهیه و نصب کول های بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه

قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن به عیار 300

کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن و با مقطع تخم مرغی

به ابعاد حدود 120 × 80 سانتی متر، با پرکردن پشت کول.

 

متر طول

کول ­های­ بتنی، قطعات پیش ساخته ­ای هستند که به منظور تحکیم میله و انباری چاه و همچنین جلوگیری از ریزش خاک کاربرد دارند.

به طور کلی کول­ ها به دو دسته ذیل تقسیم می شوند؛

قبل از این­که به ادامه موضوعات بپردازیم، باید بدانیم  در خصوص کول گرد در فهرست بها ردیفی وجود نداشته و قیمت جدید (ستاره دار) محسوب می­ شود.

و اما کول­ های تخم مرغی که عموما در انباری چاه استفاده می­شود، مربوط به ردیف 120401 از فهرست بهای رشته ابنیه می­ باشد.

موضوع حائز به اهمیت این است که نحوه متره ردیف 120401 به چه صورت می­باشد؟

مطابق با شرح ردیف 120401 ابعاد کول تخم مرغی برابر با 120 × 80 سانتی مترمی­باشد، در واقع 120 سانتی متر ارتفاع، 80 سانتی متر عرض، 20 سانتی متر طول و 5 سانتی متر ضخامت جدار کول.

البته لازم به ذکر است که کول­ ها ابعاد و اندازه های متفاوتی داشته و در انواع و اقسام ابعاد قابل تهیه است.

 

برخی از برداشت های اشتباه از شرح ردیف 120401 به شرح ذیل است.

اما جهت متره صحیح از ردیف یاد شده، می بایست به آنالیز ردیف مذکور رجوع نماییم.

مطابق با «گزارش تجزیه بهای ردیف های موثر در سه ماهه چهارم 96 – فهرست بها» مورخ   1397/05/08 در خصوص کد ردیف 11120401، «سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) پاکتی و فله» به مقدار حدودی 172 کیلوگرم پیش بینی شده است.

جدول 1-1

محاسبه مقدار سیمان مصرفی در 1 متر طول کول گذاری ردیف 120401

حجم کول (120 × 80 × 20 × 5 ) 0.03214
محاسبه حجم بتن هر متر طول کول تخم مرغی1 0.1607= 5 × 0.03214
محاسبه سیمان هر متر طول کول تخم مرغی با عیار 2300  51 = 1.06 × 300 × 0.1607
محاسبه مقدار سیمان برای سه قطعه به طول یک متر3 153= 3 × 51

 1 = برای جانمایی کول در هر 1 متر طول با کول به طول 20 سانتی­متر، 5 عدد کول نیاز است.

 2 = مطابق با شرح ردیف 120401، عیار بتن 300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در نظر گرفته شده و ضریب 1.06 در خصوص ضریب پرت سیمان لحاظ گردیده است.

3 = مطابق با شرح ردیف 120401، «متشکل از 3 قطعه»، منظور 3  قطعه (عدد) کول است.

مطابق با «گزارش تجزیه بهای ردیف های موثر در سه ماهه چهارم 96 – فهرست بها» مورخ 1397/05/08 در خصوص کد ردیف 11120401، «سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) پاکتی و فله» به مقدار حدودی 172 کیلوگرم پیش بینی شده است و مطابق با جدول 1-1 برای هر متر طول کول­ گذاری 3 قطعه ای که در هر متر طول نیز 5 قطعه کول استفاده می­شود، 153 کیلوگرم سیمان استفاده می­ گردد.

و از آنجایی­که طبق بند 7 مقدمه فصل 12 «هزینه پرکردن فضای خالی پشت کول­ ها با بتن به عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن یا سنگ لاشه یا سنگ قلوه، به ضخامت متوسط 10 سانتی­متر، در قیمت ردیف 120401، منظور شده است»، باقی مانده سیمان مصرفی نسبت به 153 کیلوگرم در خصوص پر­کردن فضای خالی پشت کول­ ها می­ باشد.

نتیجه ای که از مطالب فوق برداشت می­شود، برای اخذ 1 واحد از ردیف 120401، پانزده قطعه کول باید استفاده گردد.

تالیف و گردآوری: محمد کرایلو

منابع:
–  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
–  نشریه 55 تجدید نظر دوم
گزارش تجزیه بهای ردیف های موثر در سه ماهه چهارم 96 – فهرست بها
– مطالعات و تجربیات شخصی

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید