01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

تحلیل و بررسی بند ۴ از مقدمه فصل نهم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۷

 «همیار مترور – دپارتمان امور فنی و قراردادها»

  1. هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن، هیچگونه پرداختی به عمل نمی آید.

هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن، هیچگونه پرداختی به عمل نمی آید.

پس از مطالعه بند ۴، پرسشی که ممکن است پیش آید در خصوص واژه «پروفیل های استاندارد» بوده که اولا پروفیل های استاندارد به چه معناست، ثانیا این واژه «پروفیل های استاندارد» چه بار ریالی
 
برای طرفین پیمان ایجاد می ­نماید؟

به طور کلی پروفیل ها به دو دسته ذیل تقسیم می شوند؛

پروفیل های ساختمانی رایج در بازار در اندازه های ۱۲ و ۶ متری در دسترس می باشند.

پروفیل های ۱۲ و ۶ متری، یک پروفیل کامل بوده و پروفیل های استاندارد نام دارند.

در صورتی که قسمتی از پروفیل های استاندارد، برفرض مثال ۵ متر از پروفیل ۱۲ متری را قطع و استفاده نماییم ، پروفیل استفاده شده پروفیل نرمال از شاخه استاندارد نام دارد. (پروفیل نرمال از شاخه

استاندارد، پروفیلی است که طول آن کمتر از طول پروفیل استاندارد باشد.)

در صورتی که پیمانکار بدون توجه به نقشه های مصوب، از پروفیل های نرمال استفاده نماید، مطابق با بند ۴ مقدمه فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن (وصله های

اجرایی) ، هیچگونه پرداختی به عمل نمی آید.

بدیهی است در صورتی که پیمانکار مطابق با جزئیات نقشه های مصوب از پروفیل های نرمال استفاده نماید، بابت جوشکاری و وزن مصالح مربوط به آن، مطابق با جزئیات نقشه های مصوب پرداخت صورت

خواهد پذیرفت.

در اینجا پرسشی که ذهن را به خود مشغول می­کند این است که موضوعات فوق مطابق با چه مستنداتی مطرح گردیده است؟

  1. منظور از تیرریزی ساده آن است که پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوشکاری در محل تکیه گاه در جای خود نصب شوند. مانند تیرریزی یا نعل درگاه. نعل درگاه هاییکه از نبشی و سپری ساخته می­ شوند

    بهای آن ها از ردیف ۰۹۰۷۰۲ پرداخت می ­شود.

مطابق با بند فوق، در تیرریزی های ساده متشکل از یک پروفیل (ردیف ۰۹۰۲۰۱) هزینه های مربوط به عملیات جوشکاری، مطابق با توضیحات بند ۶ مقدمه فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) و همچنین

شرح ردیف نامبرده، هیچ محلی در بهای واحد ردیف ۰۹۰۲۰۱  نخواهد داشت.

ولیکن مطابق با گزارش های تجزیه بها ردیف های موثر در سه ماهه چهارم ۹۶ (گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در رسته ساختمان مرتبط با رشته ابنیه)، در ارکان مرتبط با هزینه های

مربوط به ماشین آلات و ابزار و همچنین مصالح در ارتباط با ردیف ۰۹۰۲۰۱،  مقادیری در خصوص هزینه های مربوط به عملیات جوشکاری و ورق در نظر گرفته شده است.

از این رو مطابق با بند ۴ مقدمه فصل (کارهای فولادی سنگین) که تاکید بر منظور شدن هزینه های اجرای اتصال پروفیل های استاندارد،  در ردیف های مربوط در این فصل داشته، در نتیجه مقادیر درج شده

در گزارش های تجزیه بها ردیف های موثر در سه ماهه چهارم ۹۶ (گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در رسته ساختمان مرتبط با رشته ابنیه)، در خصوص هزینه های مربوط به وصله های

اجرایی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید مورد حذف شد. بازگشت
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.