دیاق: آموزش متره و برآورد دیاق در ساختمان های فولادی

امتیاز :
بدون رای!

 آموزش متره و برآورد دیاق در ساختمان های فولادی

المان هایی که در تصویر فوق با رنگ آبی برای ایستایی ستون ها در هنگام مونتاژ مشخص گردیده، دیاق نام دارد.

هنگام برآورد سازه فلزی، وزن دیاق جز مواردیست که می بایست براساس نوع پروفیل مصرفی متره و مبلغ دیاق نیز از ردیف برآورد ستون باید دریافت گردد.

شاید شما نیز همانند برخی از مشاورین و دستگاه های اجرائی بر این عقیده باشید که، مبلغی از این بابت به پیمانکار

تعلق نخواهد گرفت.

در این خصوص استفساریه زیر را لطفا مطالعه فرمایید.

با توجه به متن استفساریه و همچنین عدم در نظر گرفتن دیاق در نقشه های مصوب، لازم است پیمانکاران دستور کاری مبنی بر استفاده از دیاق در حین پروژه از مهندس مشاور دریافت نمایند.

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید